Logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. realizuje

projekt pn. "Targi azjatyckie kluczem do rozwoju PP "CHEMIPOL" Sp. z o. o."

Numer projektu WND- RPLD.03.02.00-00-023/11

Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: marzec 2011 - grudzień 2012
Całkowita wartość projektu: 305 835,00 PLN
Kwota dofinansowania: 139 750,00 PLN

w tym

kwota dofinansowania z EFRR: 69 875,00 PLN
kwota dofinansowania z
budżetu państwa: 69 875,00 PLN

Więcej informacji »