NOWE PRODUKTY...
DODATKOWY ADRES INTERNETOWY...
Polish English Russian
 
Prod. firmy CHEMIPOL >> Warsztat mokry i garbowanie

CHEMOLIME TM
środek pomocniczy do wapnienia skór

Charakterystyka:
Budowa chemiczna:
organiczne substancje redukujące nie zawierające azotu i amin
Wygląd:
czerwonobrunatna ciecz
Gęstość:
ok. 1,12 g/cm3
pH (1:10):
ok. 9,5


Właściwości:

CHEMOLIME TM

 • jest środkiem pomocniczym do wapnienia skór nie zawierającym siarczków , azotu i amin.
 • może być stosowany zarówno w technologiach wapnienia  ze zniszczeniem włosa jak i również w nowych przyjaznych środowisku technologiach wapnienia z separacją włosa.

 • zapewnia:
  - doskonałe oczyszczenie golizny i otwarcie struktury włóknistej skóry,
  - wygładzenie ściągnięć i jarzm , uzyskanie wyjątkowo gładkiego lica,
  - umiarkowane spęcznienie golizny, co z kolei wpływa na uzyskiwanie optymalnych wskaźników wydajności powierzchniowej skóry,
  - przyśpieszenie dyfuzji środków stosowanych podczas wapnienia takich jak wapno i siarczek oraz wzrost rozpuszczalności wapna,
  - mniejsze zużycie siarczku niż w klasycznych metodach wapnienia,
  - niższe wartości CHZT w ściekach niż przy użyciu podobnych preparatów zawierających aminy .

Sposób stosowania:

CHEMOLIME TM

 • umożliwia znaczne zmniejszenie  ilości stosowanego siarczku w wapnicy w porównaniu do klasycznych metod wapnienia.

  Ilość stosowanego CHEMOLIME TM zależy od wymaganego stopnia spęcznienia golizny i redukcji ilości użytego siarczku i wynosi zazwyczaj 0,8 - 1,2 % środka w przeliczeniu na wagę soloną skóry.
  W technologii wapnienia ze zniszczeniem włosa CHEMOLIME TM  daje się na początku wapnienia i obraca przez ok. 15 - 20 minut, a następnie dodaje siarczek względnie wodorosiarczek sodowy oraz wapno.
  W technologii wapnienia przyjaznej dla środowiska z separacją włosa CHEMOLIME TM stosuje się zazwyczaj razem z 1%-em wapna i obraca skóry przez   ok. 60 min. W warunkach tych następuje częściowa immunizacja włosa. Następnie wprowadza się siarczek lub wodorosiarczek sodowy. Następuje wówczas obluźnienie obsady włosa i usunięte włosy filtruje się w urządzeniu zwanym separatorem.
  Po zakończeniu procesu oddzielania włosa dodaje się wodę oraz  resztę wapna, ewentualnie  środek poślizgowy i kontynuuje wapnienie. 

Trwałość podczas magazynowania:

Nieograniczona jeśli produkt jest przechowywany w normalnych warunkach.

 

Zawarte wskazówki wynikają z naszego doświadczenia i wiedzy, jednak podane są bez zobowiązań. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążących zapewnień co do określonych właściwości produktu lub jego przydatności do konkretnego zastosowania. Istniejące przepisy i zalecenia są stosowane przez odbiorców naszych produktów na własną odpowiedzialność.

Pobierz opis
Strona główna O firmie Oferta Kontakt
Arges Internet