NOWE PRODUKTY...
DODATKOWY ADRES INTERNETOWY...
Polish English Russian
 
Prod. firmy CHEMIPOL >> Dogarbowanie i barwienie

CHEMITAN Z

Charakterystyka:
Budowa chemiczna:
Produkty kondensacji formaldehydowej pochodnych fenolu i naftalenu
Wygląd:
Jasnożółty proszek
Zawartość substancji aktywnej:
Ok. 98%
Charakter jonowy:
Anionowy
pH (1:10 roztworu):
3.0-4.0
Rozpuszczalność:
Łatwo rozpuszczalny w wodzie
Odporność na światło:
Średnia


Właściwości:

CHEMITAN Z

 • CHEMITAN Z jest syntanem zastępczym o dużym obszarze zastosowań w dogarbowaniu wszystkich typów skór chromowych i roślinnych. Skóry gotowe charakteryzują się drobnym rysunkiem lica i miękkim chwytem.

 • Zastosowany w garbowaniu samodzielnie CHEMITAN Z umożliwia otrzymanie skór o prawie białej barwie dostatecznie odpornej na działanie światła, miękkim chwycie i dobrej elastyczności lica.

 • CHEMITAN Z zapewnia dobre dyspergowanie i równomierną penetrację garbników roślinnych i żywicowych. Dzięki słabemu powinowactwu środka do tkanki skórnej dogarbowane skóry charakteryzują się czystszym licem, bardziej wyrównanym chwytem i jaśniejszą barwą.

 • CHEMITAN Z  daje wyraźny efekt wyrównania wybarwień szczególnie istotny przy pastelowych odcieniach.

 • Dogarbowanie skór z udziałem syntanu CHEMITAN Z wyraźnie poprawia podatność skór na szlifowanie i deseniowanie.

Sposób stosowania:

CHEMITAN Z

 • Zaleca się dodawać produkt do bębna w formie sproszkowanej  jednocześnie z innymi środkami dogarbowującymi.

 • CHEMITAN Z może być stosowany samodzielnie lub w kompozycji z innymi anionowymi garbnikami. Posiada umiarkowaną zdolność wypełniającą. Jeżeli wymagane jest lepsze wypełnienie skór należy stosować go w kombinacji z garbnikami żywicowymi jak  CHEMITAN R lub garbnikami roślinnymi.

 • W dogarbowaniu roślinnym CHEMITAN Z zwiększa penetrację garbnika w skórze poprawia własności elastyczne lica skór oraz wpływa na rozjaśnienie barwy skór.
  Zapobiega wytrącaniu się garbników i pleśnieniu brzeczki garbującej. Najlepsze rezultaty uzyskuje się w przypadku, gdy CHEMITAN Z stanowi 20-30% dodatek do całkowitej ilości garbnika roślinnego.
 • W dogarbowaniu skór chromowych zalecana dawka środka wynosi 2 do 6% w zależności od typu skór gotowych i wymaganych własności.

Trwałość podczas magazynowania:

Nieograniczona, jeżeli produkt przechowywany jest w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Składowanie w miejscu wilgotnym i ciepłym może prowadzić do zbrylenia produktu, nie ma to jednak zasadniczego wpływu na jego działanie.

 

Zawarte wskazówki wynikają z naszego doświadczenia i wiedzy, jednak podane są bez zobowiązań. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążących zapewnień co do określonych właściwości produktu lub jego przydatności do konkretnego zastosowania. Istniejące przepisy i zalecenia są stosowane przez odbiorców naszych produktów na własną odpowiedzialność.

Pobierz opis
Strona główna O firmie Oferta Kontakt
Arges Internet