˹ «ŵ»...
˵ ......
Polish English Russian
 
ŵ >> O-,

ŵ° MO

:
:


:

ŵ° MO

  • .

  • , .
  • , , .
  • . , , .

:

ŵ° MO

  • , ŵ° MO 30 – 60 . , ŵ° MO 2 – 3 , 30 – 60 . ŵ° MO . 8 ŵ° MO. 40.

    ŵ° MO 0,35 – 0,55% . . 3,6 ÷ 3,8. , 0,2 ÷ 0,3 % .

:

.

 

, . . .

Pobierz opis
Arges Internet